Nhà xưởng CTy DONGJIN GLOBAL VIỆT NAM

Vị trí:                     KCN Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư:          Công ty TNHH  DONGJIN GLOBAL VIỆT NAM.

Tổng hạng mục:   21,35 Tỷ đồng.


 

Dự án khác

Thiết kế website