Dự án Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên

Dự án Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên giai đoạn 1.

Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên, thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành (gần khu vực chùa Bốn Mặt)
Triển khai giai đoạn 1: 55 căn 
Hình ảnh bắt đầu thi công tại nhà máy.Dự án khác