Bungalow 20m2 - Đà Nẵng

Sản xuất lắp đặt bungalow nhà vòm 20m2 cho khách hàng tại Đà Nẵng.

Vị trí:                 Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Chủ đầu tư:      Bungalow homestay & cafe

Hình ảnh vận chuyển Bungalow vòm 20m2 đi lắp đặt tại Đà Nẵng.

                        

       

                                               

                                               

                                               

 

Dự án khác

Thiết kế website