Nhà xưởng Công ty MEGASUN

Vị trí:                Cụm công nghiệp Vĩnh Cửu - Đồng Nai.

Chủ đầu tư:       CTY TNHH Sản xuất Megasun.

Quy mô:           24.000m2.Dự án khác

Thiết kế website